Biuro Konferencji:
ORLIK Zdrowie i Edukacja Sp. z o.o.  

ul. Ostrobramska 101 
04-041 Warszawa 
e-mail: konferencja@przychodnia-orlik.pl 


Miejsce Konferencji:
Centrum Medyczne KsztaƂcenia Podyplomowego CMKP 

ul. Marymoncka 99/103 
01-813 Warszawa