Dr n. biol. Zbigniew Wroński
Jak mówi dr n. biol. Zbigniew Wroński: „Największym sukcesem jest moja rodzina, córka i 
 
żona, obecnie w ciąży. Jestem Fizjoterapeutą”.  
 
Dr n. biol. Zbigniew Wroński w 2002 r. ukończył AWF w Warszawie. W latach 2003-2004  
 
pracował w CKiR w Konstancinie (obecnie CKR). W 2005 odbył staż zawodowy w Kaiser  
 
Foundation Rehabilitation Center, w Vallejo w USA. Od 2006 do 2011 pracował w Instytucie  
 
Reumatologii w Warszawie. W 2010 obronił tytuł dr. W 2012 zdał egzamin specjalizacyjny.  
 
Od 2011 pracuje w prywatnym gabinecie. W latach 2012-2015 pracował na Politechnice  
 
Warszawskiej w laboratorium ergonomii. Od 2014 pracuje na Warszawskim Uniwersytecie  
 
Medycznym w zakładzie rehabilitacji. Od 6 czerwca 2014 pełni funkcję Konsultanta  
 
Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii. Na jesieni ubiegłego roku udało się uchwalić ustawę o  
 
zawodzie Fizjoterapeuty, która ureguluje prawnie zawód Fizjoterapeuty, w czym dr n. biol.  
 
Zbigniew Wroński miał również swój udział.