Dr n. med. Michał Lipiński

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii, pracujący i prowadzący badania kliniczne w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSW. Laureat wielu nagród. Autor i współautor wielu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych.