Dr Jakub Garbacki

Lekarz, specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej w CMKP, koordynator Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim, Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) w Radzyminie, Szef lotniczego Zespołu Ratownictwa Medycznego Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.