Prof dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit CSK MSW, zastępca dyrektora d/s medycznych CSK MSW w Warszawie, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJK w Kielcach,  Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek zarządu Międzynarodowego Klubu Trzustkowego, wieloletni Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii.