Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska – Suchowierska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, internistka, lekarz praktyk i nauczyciel  akademicki w CMKP. Dorobek naukowy i dydaktyczny Pani Profesor jest bardzo spójny - dotyczy głównie gospodarki wapniowej, witaminy D i chorób metabolicznych kości,  Jest ekspertem w zakresie osteoporozy. Działa aktywnie w Sekcji Zdrowia Narodowej  Rady Rozwoju, do której została powołana przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę  w 2015 roku.