Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL WUM 
 
Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II WL WUM 
 
Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK