Dr n. med. Agnieszka Laskus

Specjalista I stopnia ze Stomatologii Ogólnej i II stopnia  z Periodontologii 
 
Tytuł Master of Science z Implantologii - uzyskany na  Uniwersytecie Medycznym  
 
im. J. W. Goethego we Frankfurcie. Klinika Stomatologiczna TRIO-DENT.